Dobór filtrów

Filtry podwłazowe do studzienek kanalizacyjnych

Typ urządzenia FP300 FP600 FP800
Rodzaj wkładu filtracyjnego KAT W BIO KAT W BIO KAT W BIO
średnica urządzenia [mm] 245 245 245 560 560 560 760 760 760
średnica włazu [mm] 300 300 300 600 600 600 800 800 800
długość komory filtracyjnej [mm] 1080 1080 1080 240 240 240 240 240 240
masa wkładu filtracyjnego [kg] 2,2 2,2 * 8 8 * 8 8 *
wydajność filtracji [m3/h] 3 3 * 12 12 * 12 12 *
opór przepływu powietrza [kPa] 0,48 0,48 * 0,1 0,1 * 0,1 0,1 *

* wartość uzależniona od wilgotności powietrza i czasu eksploatacji

Filtry kominkowe do przepompowni ścieków, tłoczni i pionów wentylacyjnych

Typ urządzenia FKW90 FK110 FKW140 FK160
Rodzaj wkładu filtracyjnego KAT W BIO KAT W BIO KAT W BIO KAT W BIO
średnica urządzenia [mm] 90 90 90 110 110 110 140 140 140 160 160 160
średnica włazu [mm] 100 100 100 110 110 110 150 150 150 160 160 160
długość komory filtracyjnej [mm] 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080
masa wkładu filtracyjnego [kg] 2,2 2,2 * 4,2 4,2 * 6,1 6,1 * 8,6 8,6 *
wydajność filtracji [m3/h] 3 3 * 4 4 * 7 7 * 9 9 *
opór przepływu powietrza [kPa] 0,48 0,48 * 0,27 0,27 * 0,22 0,22 * 0,18 0,18 *

* wartość uzależniona od wilgotności powietrza i czasu eksploatacji

 

Istnieje możliwość zaprojektowania oraz wykonania filtrów antyodorowych o nietypowym wymiarze i kształcie według indywidualnego zapotrzebowania. Filtry antyodorowe NIXOR są produktem polskim, chronionym wzorem przemysłowym nr 002126235 na terenie Unii Europejskiej.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl