Separatory 

Substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami służącymi do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi oraz ścieków technologicznych.

Rozdział zanieczyszczeń uzyskuje się przy wykorzystaniu zjawisk flotacji i sedymentacji grawitacyjnej wspomaganej rozwiązaniami konstrukcyjnymi urządzeń. Ze względu na zastosowany sposób wspomagania rozdziału, separatory dzielimy na koalescencyjne i lamelowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śódlądowej z 12 lipca 2019 r. stężenie węglowodorów ropopochodnych nie może przekraczać 15 mg/dm3. Wszystkie separatory substancji ropopochodnych NIXOR podczyszczają ścieki do poziomu poniżej 5 mg/dm3, dzięki czemu zaliczają się do urządzeń klasy I.

 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl