Osadniki wirowe jednokomorowe

Zastosowanie i zasada działania

Osadniki wirowe jednokomorowe służą do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej. Rozdział grawitacyjny zawiesiny wspomagany jest siłą odśrodkową powstającą przy ruchu wirowym w osadniku. Osadniki wirowe jednokomorowe stosowane są przede wszystkim do podczyszczania ścieków ze zlewni miejskich i dróg, na których nie występuje ryzyko pojawienia się zanieczyszczeń ropopochodnych.

 

Budowa

Zbiorniki osadników wirowych jednokomorowych wykonywane są z prefabrykatów betonowych, żelbetowych lub tworzywowych. Wlot do nich jest wprowadzony stycznie do ściany zbiornika lub jest wyposażony w kierownicę wymuszającą ruch wirowy. W części centralnej umieszczone jest kolano odprowadzające podczyszczone z zawiesiny ścieki do komory wylotowej z osadnika. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie, osadniki wirowe jednokomorowe mogą być wyposażone w czujniki poziomu osadu.

 

Osadnik wirowy jednokomorowy NIXOR-NOWJ

 

 

Osadniki NIXOR-NOWJ

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność części osadowej Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax Dw Hw Z DN Vos
dm3/s mm m m mm dm3
NOWJ 3/30  30 1000  0,8  0,85  ≤315  530 
NOWJ 6/60 60  1000  0,8  0,85  ≤315  530 
NOWJ 10/100 10  100  1200  1,41  0,94  ≤400  1400 
NOWJ 15/150 15  150  1200  1,41  0,94  ≤400  1400 
NOWJ 20/200 20  200  1500  1,19  0,96  ≤500  1860 
NOWJ 30/300 30  300  1500  1,78  0,87  ≤500  2800 
NOWJ 40/400 40  400  2000  1,33  1,02  ≤600  3750 
NOWJ 50/500 50  500  2500  1,39  1,16  ≤800  5930 
NOWJ 60/600 60  600  2500  1,39  1,16  ≤800  5930 
NOWJ 65/650 65  650  2500  1,39  1,16  ≤800  5930 
NOWJ 70/700 70  700  2500  1,71  1,24  ≤800  7320 
NOWJ 75/750 B 75  750  2500  1,71  1,24  ≤800  7320 
NOWJ 80/800 B 80  800  2500  1,71  1,24  ≤800  7320 
NOWJ 90/900 B 90  900  3000  1,48  1,47  ≤1000  8850 
NOWJ 100/1000 B 100  1000  3000  1,48  1,47  ≤1000  8850 
NOWJ 110/1100 B 110  1100  3000  2,07  1,48  ≤1000  12430 
NOWJ 120/1200 B 120  1200  3000  2,07  1,48  ≤1000  12430 
NOWJ 125/1250 B 125  1250  3000  2,07  1,48  ≤1000  12430 
NOWJ 130/1300 B 130  1300  3000  2,07  1,48  ≤1000  12430 
NOWJ 140/1400 B 140  1400  3000  2,07  1,48  ≤1000  12430 
NOWJ 260/2600 B 260  2600  4600  3,42  2,53  ≤1400  49830 
NOWJ 340/3400 B 340  3400  5000  3,42  2,53  ≤1400  59730 
NOWJ 360/3600 B 360  3600  5000  3,42  2,53  ≤1400  59730 
NOWJ 440/4400 B 440  4400  5600  3,42  2,53  ≤1600  76230 
NOWJ 480/4800 B 480  4800  5600  3,42  2,53  ≤1600  76230 
NOWJ 500/5000 B 500  5000  6000  3,42  2,53  ≤1600  88370 
NOWJ 540/5400 B  540  5400  6000  3,42  2,53  ≤1600  90420 

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl