Separatory koalescencyjne

Zastosowanie i zasada działania

Separatory koalescencyjne NIXOR-NK, NIXOR-NKO stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp., ścieków z terenów magazynowania i dystrybucji paliw oraz ścieków technologicznych np. z warsztatów i myjni samochodowych. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu materiału koalescencyjnego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są rozprowadzane w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez materiał koalescencyjny, na którym wychwytywane są drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie flotujące pod wpływem grawitacji. Oczyszczone ścieki przepływają do zasyfonowanego wylotu. Urządzenia standardowo wyposażone są w zamknięcia pływakowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się zanieczyszczeń olejowych do odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NK, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

 

Separator koalescencyjny NIXOR-NK

Budowa

Korpusy separatorów koalescencyjnych NIXOR-NK i NIXOR-NKO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane z PE, stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

 

 

 

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA

Separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA zostały zaprojektowane do oczyszczania ścieków opadowych z zanieczyszczeń ropopochodnych do poziomu nie przekraczającego 0,5 mg/l. Stosuje się je w miejscach o szczególnych wymogach ochrony środowiska. Zawartość substancji ropopochodnych w ściekach oczyszczonych przez separatory koalescencyjne NIXOR ULTRA jest dziesięciokrotnie niższa niż zawartość wymagana normą PN-EN 858-1 dla separatorów klasy I.

Separator koalescencyjny z osadnikiem NIXOR-NKO

Separatory koalescencyjne NIXOR-NK

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Dw Hw Z DN Vol
mm m m mm dm3
NK 1,5 1,5 1000 0,58 0,57 160 180  
NK 3 3 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 6 6 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 10 10 1000 0,58 0,57  160 180  
NK 15 15 1200 0,80 0,55  200 490  
NK 20 20 1200 0,80 0,55  200 490  
NK 30 30 1500 1,00 0,65  315 970  
NK 40 40 1500 1,00 0,65  315 970  
NK 50 50 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 60 60 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 65 65 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 70 70 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 80 80 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 90 90 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 100 100 2000 1,55 0,60  315 1980  
NK 110 110 2500 1,80 0,75  400 4000  
NK 110 B 110 2500 1,80 0,75  400 4000  

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl