Separatory koalescencyjne z by-passem

Zastosowanie i zasada działania

Separatory koalescencyjne z by-passem NIXOR-NKB, NIXOR-NKOB stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu materiału koalescencyjnego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są wprowadzane przez upust w głównej rurze i rozprowadzane są w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez materiał koalescencyjny, na którym wychwytywane są drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie flotujące pod wpływem grawitacji. Oczyszczone ścieki przepływają zasyfonowanym wylotem do głównej rury. Urządzenia standardowo wyposażone są w zamknięcia pływakowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się zanieczyszczeń olejowych do odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NKB, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

Budowa

Korpusy separatorów koalescencyjnych z by-passem NIXOR-NKB i NIXOR-NKOB wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane z PE, stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne z by-passem mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

 

 

Separator koalescencyjny z by-passem
NIXOR-NKB

Separator koalescencyjny z osadnikiem
z by-passem NIXOR-NKOB

Separatory koalescencyjne z by-passem NIXOR-NKB

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Karta katalogowa Deklaracja właściwości użytkowych
NS Qmax DW HW Z DN VOL
dm3/s m mm m mm dm3
NKB 3/30 3 30 1200 0,58 0,77  ≤400 270  
NKB 6/60 6 60 1200 0,58 0,77  ≤400 270  
NKB 10/100 10 100 1200 0,58 0,77  ≤400 270  
NKB 15/150 15 150 1500 0,80 0,85  ≤400 790  
NKB 20/200 20 200 1500 0,80 0,85  ≤500 790  
NKB 30/300 30 300 2000 1,00 0,85  ≤500 1830  
NKB 40/400 40 400 2000 1,00 0,85  ≤500 1830  
NKB 50/500 50 500 2000 1,55 0,80  ≤500 2030  
NKB 60/600 60 600 2000 1,55 1,10  ≤630 2030  
NKB 65/650 65 650 2000 1,55 1,10  ≤630 2030  
NKB 70/700 70 700 2000 1,55 1,10  ≤630 2030  
NKB 75/750 75 750 2000 1,55 1,10  ≤630 2030  
NKB 80/800 80 800 2000 1,55 1,10  ≤630 2030  
NKB 90/900 B 90 900 2000 1,55 1,30  ≤800 2030  
NKB 100/1000 B 100 1000 2000 1,55 1,30  ≤800 2030  
NKB 110/1100 B 110 1100 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 120/1200 B 120 1200 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 125/1250 B 125 1250 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 130/1300 B 130 1300 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 140/1400 B 140 1400 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 150/1500 B 150 1500 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 160/1600 B 160 1600 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 170/1700 B 170 1700 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 180/1800 B 180 1800 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 190/1900 B 190 1900 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  
NKB 200/2000 B 200 2000 2500 1,80 1,55  ≤1000 4100  

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności gromadzenia oleju.

Separatory koalescencyjne z osadnikiem z by-passem NIXOR-NKOB

 

 

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica  wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność części osadowa Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW Z DN VOL VOL
dm3/s m mm m mm dm3 dm3
NKOB 3/30/300 3 30 1200 0,69 0,66  ≤315 270 300  
NKOB 3/30/600 3 30 1500 0,76 0,89  ≤315 430 600  
NKOB 6/60/600 6 60 1500 0,76 0,89  ≤315 430 600  
NKOB 6/60/1200 6 60 1500 1,10 0,80  ≤315 430 1200  
NKOB 10/100/1000 10 100 1500 0,99 0,91  ≤400 430 1000  
NKOB 10/100/2000 10 100 1500 1,56 0,84  ≤400 430 2000  
NKOB 10/100/3000 10 100 2000 1,38 0,67  ≤400 770 3000  
NKOB 15/150/1500 15 150 1500 1,45 0,95  ≤400 790 1500  
NKOB 15/150/3000 15 150 2000 1,56 0,69  ≤400 1420 3000  
NKOB 20/200/2000 20 200 1500 1,74 0,91  ≤500 790 2000  
NKOB 20/200/4000 20 200 2000 1,88 0,77  ≤500 1420 4000  
NKOB 30/300/3000 30 300 2000 1,64 0,81  ≤500 1710 3000  
NKOB 30/300/6000 B 30 300 2500 1,91 0,84  ≤500 2690 6000  
NKOB 40/400/4000 B 40 400 2000 1,96 0,79  ≤500 1710 4000  
NKOB 40/400/8000 B 40 400 2500 2,32 0,83  ≤500 2690 8000  
NKOB 50/500/5000 (2000) B 50 500 2000 2,83 0,82  ≤500 2030 5000  
NKOB 50/500/5000 (2500) B 50 500 2500 2,26 0,79  ≤500 3210 5000  
NKOB 50/500/10000 B 50 500 3000 2,65 0,80  ≤500 4640 10000  
NKOB 60/600/6000 (2000) B 60 600 2000 3,15 1,00  ≤630 2030 6000  
NKOB 60/600/6000 (2500) B 60 600 2500 2,46 0,99  ≤630 3210 6000  
NKOB 60/600/12000 B 60 600 3000 2,09 0,96  ≤630 4640 6000  
NKOB 65/650/6500 (2000) B 65 650 2000 3,31 0,94  ≤630 2030 6500  
NKOB 65/650/6500 (2500) B 65 650 2500 2,56 0,99  ≤630 3210 6500  
NKOB 70/700/7000 (2000) B 70 700 2000 3,47 0,98  ≤630 2030 7000  
NKOB 70/700/7000 (2500) B 70 700 2500 2,67 0,98  ≤630 3210 7000  
NKOB 75/750/7500 (2000) B 75 750 2000 3,63 1,02  ≤630 2030 7500  
NKOB 75/750/7500 (2500) B 75 750 2500 2,77 0,98  ≤630 3210 7500  
NKOB 80/800/8000 (2000) B 80 800 2000 3,79 0,96  ≤630 2030 8000  
NKOB 80/800/8000 (2500) B 80 800 2500 2,87 0,98  ≤630 3210 8000  
NKOB 90/900/9000 (2500) B 90 900 2500 3,07 1,18  ≤800 3210 9000  
NKOB 90/900/9000 (3000)B 90 900 3000 2,51 1,14  ≤800 4640 9000  
NKOB 100/1000/10000 (2500) B 100 1000 2500 3,28 1,17  ≤800 3210 10000  
NKOB 100/1000/10000 (3000) B 100 1000 3000 2,65 1,20  ≤800 4640 10000  
NKOB 110/1100/11000 B 110 1100 3000 2,96 1,39  ≤1000 5960 11000  
NKOB 120/1200/12000 B 120 1200 3000 3,10 1,35  ≤1000 5960 12000  
NKOB 125/1250/12500 B 125 1250 3000 3,17 1,38  ≤1000 5960 12500  
NKOB 130/1300/13000 B 130 1300 3000 3,24 1,41  ≤1000 5960      

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl