Separator tłuszczu

Zastosowanie i zasada działania

Separatory tłuszczu są urządzeniami służącymi do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania tłuszczów organicznych. Rozdział zanieczyszczeń osiągany jest poprzez zmniejszenie szybkości przepływu ścieków i flotację grawitacyjną. Separatory tłuszczu NIXOR-NT i NIXOR-NTO powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oddzielanie tłuszczów oraz olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków, zarówno w obiektach handlowych jaki i produkcyjnych oraz podobnych (np. restauracje, hotele, wytwórnie).

W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NT, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

Budowa

Separatory tłuszczu NIXOR-NT i NIXOR-NTO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe wyposażone w deflektory na wlocie i wylocie. Takie rozwiązanie umożliwia zatrzymanie wydzielonych tłuszczów i zabezpiecza przed przedostawaniem się ich do odpływu i dopływu. Szczelne podłączenie rurociągów następuje przy użyciu uszczelek elastomerowych lub przejść szczelnych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w czujnik poziomu tłuszczu lub poziomu osadu.

 

 

Separator tłuszczu NIXOR-NT

Separator tłuszczu z osadnikiem
NIXOR-NTO

 

Separatory tłuszczu NIXOR-NT

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność gromadzenia tłuszczu Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja właściwości użytkowych
NS Dw Hw DN Vol m
mm m dm3 kg
NT 1 1 1000 0,72 160 80 1750    
NT 2 2 1000 0,87 160 80 1820    
NT 4 4 1200 1,13 160 160 2680    
NT 7 7 1500 1,25 160 280 3980    
NT 10 10 2000 0,97 160 400 4570    
NT 15 15 2500 0,93 200 600 5970    
NT 20 20 2500 1,24 200 830 6820    
NT 25 25 3000 1,06 200 1020 7830    

 

* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Separatory tłuszczu z osadnikiem NIXOR-NTO

Typ urządzenia Wielkość nominalna Średnica zbiornika Wysokość dopływu Średnica rur Pojemność części osadowej Pojemność gromadzenia tłuszczu Masa najcięższego elementu Karta katalogowa Deklaracja właściwości użytkowych
NS Dw Hw DN Vol m m
mm m dm3 dm3 kg
NTO 1/100 1 1000 0,87 160 100 80 1820    
NTO 1/200 1 1000 1,00 160 200 80 2140    
NTO 2/200 2 1000 1,14 160 200 80 2140    
NTO 2/400 2 1000 1,39 160 400 80 2390    
NTO 4/400 4 1200 1,50 160 400 160 3430    
NTO 4/800 4 1200 1,85 160 800 160 3770    
NTO 7/700 7 1500 1,67 160 700 280 4580    
NTO 7/1400 7 1500 2,07 160 1400 280 5510    
NTO 10/1000 10 2000 1,30 160 1000 400 5510    
NTO 10/2000 10 2000 1,62 160 2000 400 6200    
NTO 15/1500 15 2500 1,26 200 1500 600 7120    
NTO 15/3000 15 2500 1,57 200 3000 600 7970    
NTO 20/2000 20 2500 1,66 200 2000 830 8270    
NTO 20/4000 20 2500 2,07 200 4000 830 9420    
NTO 20/4000 B 20 2500 2,07 200 4000 830 5100    
NTO 25/2500 25 3000 1,42 200 2500 1020 9530    
NTO 25/2500 B 25 3000 1,42 200 2500 1020 6480    
NTO 25/5000 25 3000 1,77 200 5000 1020 10570    
NTO 25/5000 B 25 3000 1,77 200 5000 1020 6480    

 

                                                                                              
 B – montaż na budowie
* Masa najcięższego elementu - dla maksymalnej średnicy rur i minimalnej ilości prefabrykatów; może być niższa w przypadku średnicy rur mniejszej od maksymalnej i/lub większej ilości prefabrykatów
* Firma Nixor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl