Separatory lamelowe z by-passem NLB

Zastosowanie i zasada działania

Separatory lamelowe z by-passem NIXOR-NLB, NIXOR-NLOB stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu pakietu lamelowego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są wprowadzane przez upust w głównej rurze i rozprowadzane są w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez pakiet lamelowy, gdzie następuje wysokoefektywne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń. Oczyszczone ścieki przepływają zasyfonowanym wylotem do głównej rury. Przy dopływie ścieków w ilości większej niż wielkość nominalna nadmiar ścieków przepływa bezpośrednio do odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NLB, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

Budowa

Korpusy separatorów lamelowych z by-passem NIXOR- NLB i NIXOR-NLOB wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane z PE i/lub PP montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory lamelowe z by-passem mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju i osadu.

 

Separator lamelowy z by-passem NLB

Separator lamelowy z by-passem i osadnikiem NLOB

Separatory lamelowe z by-passem NLB

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW Z DN Vol
dm3/s mm m m mm dm3
NLB 3/30 3 30 1200 0,58 0,77 ≤400 270
NLB 6/60 6 60 1200 0,58 0,77 ≤400 270
NLB 10/100 10 100 1200 0,58 0,77 ≤400 270
NLB 15/150 15 150 1500 0,80 0,85 ≤400 790
NLB 20/200 20 200 1500 0,80 0,85 ≤500 790
NLB 30/300 30 300 2000 1,00 0,85 ≤500 1830
NLB 40/400 40 400 2000 1,00 0,85 ≤500 1830
NLB 50/500 0 500 2000 1,55 0,80 ≤500 2030
NLB 60/600 60 600 2000 1,55 1,10 ≤630 2030
NLB 65/650 65 650 2000 1,55 1,10 ≤630 2030
NLB 70/700 70 700 2000 1,55 1,10 ≤630 2030
NLB 75/750 75 750 2000 1,55 1,10 ≤630 2030
NLB 80/800 80 800 2000 1,55 1,10 ≤630 2030
NLB 90/900 B 90 900 2000 1,55 1,30 ≤800 2030
NLB 100/1000 B 100 1000 2000 1,55 1,30 ≤800 2030
NLB 110/1100 B 110 1100 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 120/1200 B 120 1200 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 125/1250 B 125 1250 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 130/1300 B 130 1300 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 140/1400 B 140 1400 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 150/1500 B 150 1500 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 160/1600 B 160 1600 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 170/1700 B 170 1700 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 180/1800 B 180 1800 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 190/1900 B 190 1900 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100
NLB 200/2000 B 200 2000 2500 1,80 1,55 ≤1000 4100

Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej oraz gromadzenia oleju.

Separatory lamelowe z by-passem i osadnikiem NLOB

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność części osadowej Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax DW HW Z DN Vol Vos
  dm3/s mm m m mm dm3 dm3
NLOB 3/30/300 3 30  1200  0,69 0,66  ≤315  270  300 
NLOB 3/30/600 30  1500  0,76 0,89  ≤315  430  600 
NLOB 6/60/600 60  1500  0,76 0,89  ≤315  430  600 
NLOB 6/60/1200 60  1500  1,10  0,80  ≤315  430  1200 
NLOB 10/100/1000 10  100  1500  0,99  0,91  ≤400  430  1000 
NLOB 10/100/2000 10  100  1500  1,56  0,84  ≤400  430  2000 
NLOB 10/100/3000 10  100  2000  1,38  0,67  ≤400  770  3000 
NLOB 15/150/1500 15  150  1500  1,45  0,95  ≤400  790  1500 
NLOB 15/150/3000 15  150  2000  1,56  0,69  ≤400  1420  3000 
NLOB 20/200/2000 20  200  1500  1,74  0,91  ≤500  790  2000 
NLOB 20/200/4000 20  200  2000  1,88  0,77  ≤500  1420  4000 
NLOB 30/300/3000 30  300  2000  1,64  0,81  ≤500  1710  3000 
NLOB 30/300/6000 B 30  300  2500  1,91  0,84  ≤500  2690  6000 
NLOB 40/400/4000 B 40  400  200  1,96  0,79  ≤500  1710  4000 
NLOB 40/400/8000 B 40  400  2500  2,32  0,83  ≤500  2690  8000 
NLOB 50/500/5000 (2000) B 50  500  2000  2,83  0,82  ≤500  2030  5000 
NLOB 50/500/5000 (2500) B 50  500  2500  2,26  0,79  ≤500  3210  5000
NLOB 50/500/10000 B 50  500  3000  2,65  0,80  ≤500  4640  10000 
NLOB 60/600/6000 (2000) B 60  600  2000  3,15  1,00  ≤630  2030  6000 
NLOB 60/600/6000 (2500) B 60  600  2500  2,46  0,99  ≤630  3210  6000 
NLOB 60/600/12000 B 60  600  3000  2,09  0,96  ≤630  4640  12000 
NLOB 65/650/6500 (2000) B 65  650  20000  3,31  0,94  ≤630  2030  6500 
NLOB 65/650/6500 (2500) B 65  650  2500  2,56  0,99  ≤630  3210  6500 
NLOB 70/700/7000 (2000) B 70  700  2000  3,47  0,98  ≤630  2030  7000 
NLOB 70/700/7000 (2500) B 70  700  2500  2,67  0,98  ≤630  3210  7000 
NLOB 75/750/7500 (2000) B 75  750  2000  3,63  1,02  ≤630  2030  7500 
NLOB 75/750/7500 (2500) B 75  750  2500  2,77  0,98  ≤630  3210  7500 
NLOB 80/800/8000 (2000) B 80  800  2000  3,79  0,96  ≤630  2030  8000 
NLOB 80/800/8000 (2500) B 80  800  2500  2,87  0,98  ≤630  3210  8000 
NLOB 90/900/9000 (2500) B 90  900  2500  3,07  1,18  ≤800  3210  9000 
NLOB 90/900/9000 (3000) B 90  900  3000  2,51  1,14  ≤800  4640  9000 
NLOB 100/1000/10000 (2500) B 100  1000  2500  3,28  1,17  ≤800  3210  10000 
NLOB 100/1000/10000 (3000) B 100  1000  3000  2,65  1,20  ≤800  4640  10000 
NLOB 110/1100/11000 B 110  1100  3000 2,96  1,39  ≤1000  5960  11000 
NLOB 120/1200/12000 B 120  1200  3000  3,10  1,35  ≤1000  5960  12000 
NLOB 125/1250/12500 B 125  1250  3000 3,17  1,38  ≤1000  5960  12500 
NLOB 130/1300/13000 B 130  1300  3000  3,24  1,41  ≤1000  5960  13000 
NLOB 140/1400/14000 B 140  1400  3000  3,39  1,36  ≤1000  5960  14000 
NLOB 150/1500/15000 B 150  1500  3000  3,53  1,42  ≤1000  5960  15000 
NLOB 160/1600/16000 B 160  1600  3000  3,67  1,38  ≤1000  5960  16000 
NLOB 170/1700/17000 B 170  1700  3000  3,81  1,34  ≤1000  5960  17000 
NLOB 180/1800/18000 B 180  1800  3000  3,95  1,40  ≤1000  5960  18000 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl