Osadniki wirowe dwukomorowe

Zastosowanie i zasada działania

Osadniki wirowe dwukomorowe służą do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej oraz substancji ropopochodnych. W przypadku zawiesiny rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń wspomagany jest siłą odśrodkową powstającą przy ruchu wirowym w pierwszej komorze osadnika. Rozdział zanieczyszczeń ropopochodnych następuje w drugiej komorze osadnika w wyniku flotacji grawitacyjnej. Osadniki wirowe dwukomorowe ze względu na wysoką skuteczność zatrzymywania zawiesiny stosowane są przede wszystkim do podczyszczania ścieków ze zlewni miejskich i dróg, na których ryzyko wystąpienia dużych ilości zanieczyszczeń ropopochodnych jest niewielkie.

 

Budowa

Zbiorniki osadników wirowych dwukomorowych wykonywane są z prefabrykatów betonowych, żelbetowych lub tworzywowych. Wlot do pierwszej komory jest styczny do ściany zbiornika lub jest wyposażony w kierownicę wymuszającą ruch wirowy. W części centralnej pierwszego zbiornika umieszczony jest odpływ odprowadzający podczyszczone z zawiesiny ścieki do drugiej komory. Drugi zbiornik pełni funkcję separatora grawitacyjnego i wyposażony jest w przegrodę zatrzymującą wydzielone zanieczyszczenia lekkie. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie, osadniki wirowe dwukomorowe mogą być wyposażone w czujniki poziomu osadu i poziomu oleju.

 

Osadnik wirowy dwukomorowy NIXOR-NOWD

 

 

Osadniki NIXOR-NOWD

Typ urządzenia   Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika 1 Średnica wew. zbiornika 2 Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność części osadowej Pojemność
magazynowania
oleju
Karta katalogowa   Deklaracja zgodności  
NS Qmax  Dw1  Dw2  Hw  DN  Vos  Vol 
dm3/s  mm  mm  mm  dm3  dm3 
NOWD 3/30  30  1000  1000  0,75 0,90  ≤400  580  490 
NOWD 6/60 60  1000  1000  0,75  0,90  ≤400  580  490 
NOWD 10/100 10  100  1200  1000  1,56  1,04  ≤500  1750  1100 
NOWD 15/150 15  150  1200  1000  1,56  1,04  ≤500  1750  1100 
NOWD 20/200 20  200  1200  1000  1,56  1,04  ≤500  1750  1100 
NOWD 25/250 B 25  250  1200  1200  1,95  0,90  ≤500  2190  1930 
NOWD 30/300 30  300  1500  1200  1,49  1,16  ≤600  2610  1380 
NOWD 35/350 B 35  350  1500  1200  1,74  1,16  ≤600  3050  1680 
NOWD 40/400 40  400  2000  1200  1,40  1,20  ≤700  4340  1280 
NOWD 50/500 50  500  2000  1200  1,40  1,20  ≤700  4340  1280 
NOWD 60/600 B 60  600  2000  1500  1,84  1,31  ≤800  5720  2470 
NOWD 65/650 B 65  650  2000  1500  1,84  1,31  ≤800  5720  2470 
NOWD 70/700 70  700  2500  1500  1,34  1,31  ≤800  6490  1720 
NOWD 75/750 75  750  2500  1500  1,34  1,31  ≤800  6490  1720 
NOWD 80/800 B 80  800  2500  1500  1,79  1,36  ≤900  8700  2380 
NOWD 90/900 B 90  900  2500  1500  1,79  1,36  ≤900  8700  2380 
NOWD 100/1000 B 100  1000  2500  1500  1,79  1,36  ≤900  8700  2380 
NOWD 110/1100 B 110  1100  3000  2000  1,72  1,43  ≤1000  12020  2710 
NOWD 120/1200 B 120  1200  3000  2000  1,72  1,43  ≤1000  12020  2710 
NOWD 125/1250 B 125  1250  3000  2000  1,72  1,43  ≤1000  12020  2710 
NOWD 130/1300 B 130  1300  3000  2000  1,72  1,43  ≤1000  12020  2710 
NOWD 140/1400 B 140  1400  3000  2000  1,99  1,66  ≤1200  13930  4620 
NOWD 150/1500 B 150  1500  3000  2000  1,99  1,66  ≤1200  13930  4620 
NOWD 160/1600 B 160  1600  3000  2000  1,99  1,66  ≤1200  13930  4620 
NOWD 180/1800 B 180  1800  4600  2500  3,42  2,53  ≤1400  54850  15290 
NOWD 300/3000 B 300  3000  4600  2500  3,42  2,53  ≤1400  54850  15290 
NOWD 320/3200 B 320  3200  5000  3000  3,42  2,53  ≤1400  67650  15290 
NOWD 360/3600 B  360  3600  5000  3000  3,42  2,53  ≤1400  67650  15290 
NOWD 380/3800 B  380  3800  5600  3000  3,42  2,53  ≤1600  88440  15290 
NOWD 480/4800 B  480  4800  5600  3000  3,42  2,53  ≤1600  88400  15290 
NOWD 500/5000 B  500  5000  6000  3000  3,42  2,53  ≤1600  103950  15290 
NOWD 560/5600 B 560  5600  6000  3000  3,42  2,53  ≤1600  103950  15290 

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl