DOBÓR WIELKOŚCI SEPARATORA

(na podstawie normy PN-EN 1825)

Wielkość nominalną należy obliczać według następującego wzoru:

NS = Qmax· ft· fd· fr

gdzie:
NS – oblicza wartość nominalną separatora
Qmax – maksymalna wartość przepływu ścieków wpływających do separatora w litrach na sekundę,
ft – współczynnik uwzględniający temperaturę czynnika,
fd – współczynnik uwzględniający gęstość danego tłuszczu/oleju,
fr – współczynnik uwzględniający zużycie detergentów i środków płuczących.

Po obliczeniu należy wybrać następną większą wielkość nominalną zgodnie z rozdziałem 4 PN-EN 1825-1-2000

Wysoka temperatura ścieków powoduje redukcję sprawności separatora tłuszczu. Współczynniki temperatury fx są podane w poniższej tabeli.

Współczynnik temperatury ft

Temperatura ścieków na wlocie [ºC] Współczynnik temperatury fx
≤ 60 1,00
zwykle lub czasami > 60 1,30

Współczynnik gęstości fd=1,0 powinien być użyty do ścieków odprowadzanych z kuchni, rzeźni oraz przetwórni mięsa lub ryb. W przypadku gdy charakterystyka tłuszczów/olejów jest dobrze znana, współczynnik gęstości może być wzięty z poniższego wykresu, gdzie fd jest określone dla zakresu tłuszczów lub olejów o różnych gęstościach. Dla gęstości tłuszczu/oleju > 0,94 g/cm3 należy zastosować współczynnik gęstości 1,5.

 

Współczynnik fr uwzględniający użycie detergentów i środków płuczących:

Użycie detergentu i środka płuczącego Współczynnik fr uwzględniający użycie detergentów i środków płuczących
Nigdy nie używany 1,00
Okazjonalnie lub zwykle używany 1,30
Specjalne przypadki, na przykład szpitale ≥ 1,5

Pojemność osadnika
(poprzedzającego separator NIXOR-NT lub zintegrowanego w przypadku separatora NIXOR-NTO)

Objętość komory osadnika, liczona w litrach powinna być co najmiej 100 NS, ale dla rzeźni lub podobnej produkcji objętość powinna wynosić co najmiej 200 NS.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl