Instalacje alarmowe

Zastosowanie i zasada działania

Systemy alarmowe służą do monitorowania poziomu substancji gromadzonych w separatorach substancji ropopochodnych i tłuszczu oraz w osadnikach. Stałe monitorowanie urządzeń kanalizacji deszczowej i sanitarnej pozwala na efektywne zarządzenie obniżające koszty eksploatacji. Natychmiastowa informacja o przekroczeniu określonego poziomu zanieczyszczeń pozwala na uniknięcie skażenia środowiska i znacznych kosztów.

 

Budowa

Systemy monitorowania poziomu warstwy cieczy składają się z modułu alarmowego oraz odpowiedniej sondy. W zależności od zapotrzebowania, każdy system automatyki pomiarowej może być dostosowany do istniejących wymogów lub może zostać zaprojektowany indywidualnie.

 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl