Separatory koalescencyjne z zamknięciem na  dopływie

Zastosowanie i zasada działania

Separatory koalescencyjne z zamknięciem na dopływie NIXOR-NKD, NIXOR-NKOD stosowane są do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni miejskich, dróg, parkingów, placów manewrowych itp., ścieków z terenów magazynowania i dystrybucji paliw, ścieków technologicznych np. z warsztatów i myjni samochodowych oraz ścieków ze stacji transformatorowych. Wysoka efektywność oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń ropopochodnych osiągana jest dzięki zastosowaniu materiału koalescencyjnego do wspomagania rozdziału grawitacyjnego zanieczyszczeń ropopochodnych. Ścieki dopływające do urządzenia są rozprowadzane w całej objętości zbiornika, w której następuje rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Następnie przepływają przez materiał koalescencyjny, na którym wychwytywane są drobniejsze zanieczyszczenia olejowe nie flotujące pod wpływem grawitacji. Oczyszczone ścieki przepływają do zasyfonowanego wylotu. Urządzenia standardowo wyposa- żone są w zamknięcia pływakowe, które zabezpieczają przed przedostaniem się zanieczyszczeń olejowych do odpływu oraz zamknięcia dopływu zabezpieczające przed dopływem ścieków w przypadku zamknięcia odpływu. W przypadku separatorów bez osadnika NIXOR-NKD, doprowadzane ścieki muszą zostać wstępnie podczyszczone w osadniku o odpowiedniej pojemności.

 

Budowa

Korpusy separatorów koalescencyjnych NIXOR-NKD i NIXOR-NKOD wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe. Wyposażenie wykonywane ze stali nierdzewnej i pianki poliuretanowej montowane jest w zakładzie produkcyjnym. W przypadku największych urzą- dzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie separatory koalescencyjne mogą być wyposażone w czujniki poziomu oleju, osadu i przepełnienia.

 

 

Separatory koalescencyjne
z zamknięciem NIXOR-NKD

Separatory koalescencyjne z osadnikiem
z zamknięciem NIXOR-NKOD

 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl