Osadniki autostradowe

Zastosowanie i zasada działania

Osadniki autostradowe służą do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej oraz substancji ropopochodnych w przypadku awaryjnych rozlewów dużej ilości paliw. Rozdział zawiesiny osiągany jest poprzez ukierunkowanie na wlocie przepływu ścieków do dołu, zmniejszenie szybkości przepływu i sedymentację grawitacyjną. Rozdział zanieczyszczeń ropopochodnych następuje w wyniku flotacji grawitacyjnej. Osadniki autostradowe stosowane są przede wszystkim do podczyszczania ścieków opadowych z dróg i węzłów komunikacyjnych, na terenach zagrożonych awaryjnym rozlewem transportowanego cysternami paliwa.

 

Budowa

Zbiorniki osadników autostradowych wykonywane są z prefabrykatów betonowych, żelbetowych lub tworzywowych. Ścieki do osadników wpływają poprzez kolano wlotowe i są rozprowadzane po całej objętości zbiornika. Następnie przepływają pod przegrodą zatrzymującą zanieczyszczenia ropopochodne i kierowane są do zasyfonowanego odpływu. Osadniki autostradowe wyposażone są w zamknięcie pływakowe zabezpieczające przed wydostaniem się wydzielonych zanieczyszczeń do odpływu, również w przypadku napływu dużej ilości substancji ropopochodnych. W przypadku największych urządzeń, których korpusy są dostarczane w elementach (oznaczenie B w typie urządzenia), montaż wyposażenia odbywa się na placu budowy. Opcjonalnie, osadniki autostradowe mogą być wyposażone w czujniki poziomu osadu i poziomu oleju.

 

Osadnik autostradowy NIXOR-NOA

 

 

Osadnik autostradowy NIXOR-NOA

Typ urządzenia Średnica wew. zbiornika Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność osadowa Karta katalogowa Deklaracja zgodności
Dw Hw Z DN Vol Vos
mm m m mm dm3 dm3
NOA 300/2000/7/2 2000  2,94  0,71  315  7000  2000 
NOA 300/2000/7/3 2000  2,26  0,69  315  7000  3000     
NOA 300/2000/7/5 2000  3,90  0,75  315  7000  5000     
NOA 400/2500/7/3 2500  2,07  0,78  400  7000  3000     
NOA 400/2500/7/5 2500  2,48  0,77  400  7000  5000     
NOA 400/2500/7/6 2500  2,68  0,77  400  7000  6000     
NOA 500/2500/7/5 2500  2,59  0,86  500  7000  5000     
NOA 500/2500/7/6 2500  2,80  0,85  500  7000  6000     
NOA 500/2500/7/8 2500  3,20  0,85  500  7000  8000     
NOA 600/3000/7/5 3000  2,05  1,00  630  7000  5000     
NOA 600/3000/7/6 3000  2,19  1,06  630  7000  6000     
NOA 600/3000/7/8 3000  2,48  1,07  630  7000  8000     
NOA 800/3000/7/5 3000  2,22  1,23  800  7000  5000     
NOA 800/3000/7/6 3000  2,36  1,19  800  7000  6000     
NOA 800/3000/7/8 3000  2,64  1,21  800  7000  8000     
NOA 800/3000/7/12 3000  3,21  1,24  800  7000  12000     
NOA 800/3000/7/15 3000  3,63  1,22  800  7000  15000     
NOA 1000/3000/7/12 3000  3,45  1,40  1000  7000  12000     
NOA 1000/3000/7/15 3000  3,87  1,38  1000  7000  15000     
NOA 1000/3000/7/18 3000  4,29  1,36  1000  7000  18000     

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej i/lub gromadzenia oleju.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl