Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand.

"Promocja marki Nixor na wybranych rynkach międzynarodowych"

 

Cel projektu: rozwój firmy Nixor na rynkach międzynarodowych

Planowane efekty: Zwiększenie ilości klientów na rynkach międzynarodowych, pozyskanie nowych doświadczeń handlowych.

Wartość projektu: 186 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 158 100,00 PLN

 

 

Strony internetowe - odee.pl