Osadniki

Osadniki są urządzeniami służącymi do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej. Rozdział zanieczyszczeń osiągany jest poprzez zmniejszenie szybkości przepływu i sedymentację grawitacyjną.

 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl