Oil  

Separators

Separatory substancji ropopochodnych są urządzeniami służącymi do podczyszczania ścieków opadowych ze zlewni narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi oraz ścieków technologicznych.

Rozdział zanieczyszczeń uzyskuje się przy wykorzystaniu zjawisk flotacji i sedymentacji grawitacyjnej wspomaganej rozwiązaniami konstrukcyjnymi urządzeń. Ze względu na zastosowany sposób wspomagania rozdziału, separatory dzielimy na koalescencyjne i lamelowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1800) stężenie węglowodorów ropopochodnych nie może przekraczać 15 mg/dm3. Wszystkie separatory substancji ropopochodnych NIXOR podczyszczają ścieki do poziomu poniżej 5 mg/dm3, dzięki czemu zaliczają się do urządzeń klasy I.

 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl